Calibre 1.35.0

Calibre 1.35.0

kovidgoyal.net – 102,5MB – Freeware – Windows Mac
ra khỏi 269 phiếu
Editor's Choice Award 4 Stars User Rating
cỡ nòng là một mã nguồn mở và miễn phí e-cuốn sách thư viện quản lý ứng dụng phát triển bởi người dùng của e-sách cho người sử dụng e-sách.

Tổng quan

Calibre là một Freeware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi kovidgoyal.net.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 4.304 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Calibre là 4.8.0, phát hành vào ngày 03/01/2020. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 23/07/2008. Phiên bản phổ biến nhất là 4.6.0, được sử dụng bởi 22 % trong tất cả các cài đặt.

Calibre đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows/Mac. Tải về tập tin có kích thước 102,5MB.

Người sử dụng của Calibre đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Calibre!

Cài đặt

người sử dụng 4.304 UpdateStar có Calibre cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản